PROMUJEMY ZDROWIE
Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu

PIELĘGNIARKA SZKOLNA
INDYWIDUALNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA


KRYSTYNA KANTOWICZ

PONIEDZIAŁEK: godz. 8.30-14.00
ŚRODA: godz. 8.30-14.30
PIĄTEK: godz. 8.30-14.00