PROMUJEMY ZDROWIE
Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu

AUTYZM


1. Co to jest autyzm? - PDF Free Download


                                                          Przygotowała: Beata Czajkowska
Zespół Aspergera – mocne i słabe strony dziecka | Centrum INTEGRA
Zespół Aspergera – mocne i słabe strony dziecka | Centrum INTEGRA
Poniższe pozycje są dostępne w bibliotece szkolnej:

Linki do przydatnych stron:
https://www.doz.pl/czytelnia
http://www.edziecko.pl/zdrowie_dziecka

Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja