PROMUJEMY ZDROWIE
Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu

BEZPIECZEŃSTWO

17 października - Świetlica gościła policjanta,
st. sierż. Tomasza Pawłowskkiego,
który przeprowadził pogadankę o bezpieczeństwie.