PROMUJEMY ZDROWIE
Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu

BEZPIECZEŃSTWO

27 września

Dziękujemy wszystkim za udział!Ten rok szkolny zaczynamy zwróceniem uwagi uczniów,
nauczycieli, rodziców oraz opiekunów na zachowanie bezpieczeństwa,
zarówno w szkole jak i poza nią.


17 września

Znalezione obrazy dla zapytania strzałka
Rok szkolny 2019-2020

---*---
17 października 2018 r.- Świetlica gościła policjanta,
st. sierż. Tomasza Pawłowskkiego,
który przeprowadził pogadankę o bezpieczeństwie.Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja