PROMUJEMY ZDROWIE
Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu

HIGIENA JAMY USTNEJ


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

20 marca 2018 r. nasza szkoła wzięła 
udział w akcji związanej 
ze Światowym Dniem Zdrowia Jamy UstnejWedług Światowej Federacji Dentystycznej aż 90% 
populacji zmaga się z problemami dotyczącymi 
jamy ustnej. Święto to ma na celu uświadomienie 
jak ważne jest dbanie o jej higienę. 
źródło: https://www.kalbi.pl/swiatowy-dzien-zdrowia-jamy-ustnej  W związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej,
w klasach odbyły się pogadanki na temat przestrzegania higieny
jamy ustnej. Uczniowie dowiedzieli się jak należy myć zęby,
ile razy dziennie, jak wpływa ta czynność na ogólne zdrowie człowieka.
Pogadanki oraz szkolenie przeprowadziła
pielęgniarka szkolna, Pani Krystyna Kantowicz.
Nie brakowało chętnych do przećwiczenia, na modelu,
próbnego czyszczenia zębów.
                           

 FLUORYZACJA