PROMUJEMY ZDROWIE
Szkoła Podstawowa im. Wiktora Kaji w Białośliwiu

Światowy Dzień Zdrowia Jamy Ustnej

W związku z obchodami Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej,
w klasach odbyły się pogadanki na temat przestrzegania higieny
jamy ustnej. Uczniowie dowiedzieli się jak należy myć zęby,
ile razy dziennie, jak wpływa ta czynność na ogólne zdrowie człowieka.
Pogadanki oraz szkolenie przeprowadziła
pielęgniarka szkolna, Pani Krystyna Kantowicz.
Nie brakowało chętnych do przećwiczenia, na modelu,
próbnego czyszczenia zębów.
W naszej szkole od kilku lat jest przeprowadzania fluoryzacja,
którą prowadzi Pani Krystyna Kantowicz, pielęgniarka szkolna.